?

Log in

1. Naam: Alissa 2. Leeftijd: 17 3. Lokatie: Woerden 4. Wat is je… - musicalfan_nl [entries|archive|friends|userinfo]
musicalfan_nl

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 25th, 2006|04:43 pm]
musicalfan_nl
musicalfan_nl
[alissje]
1. Naam: Alissa
2. Leeftijd: 17
3. Lokatie: Woerden
4. Wat is je favoriete musical, en waarom: Oh daar ben ik zo slecht in.. ;_; Ik vind alle musicals die ik gezien heb wel super goed, allemaal op hun eigen manier. Ik kan het niet vergelijken. (Lion King, Beaty & the Beast, Mamma Mia!, Cats)
5. Wie is je favoriete musicalster, en waarom: Ik vond Celine Purcell heel goed in Mamma Mia, en Simone Kleinsma ook :)
6. Andere musicalsterren die je leuk vind: Chantal Janssen
7. Post een plaatje van je favoriete musical/ster/scene: 
 Ik ben zondag naar Cats geweest en dit was echt een heel geweldig liedje, maar qua dans waren er nog mooiere :)
8. Hoe heb je deze community gevonden: Via Jannasaurus :)
9. Nog iets anders dat je kwijt wilt: -
linkReply

Comments:
[User Picture]From: slakkiej
2006-10-25 02:56 pm (UTC)
Welkom! :D
(Reply) (Thread)
From: alissje
2006-10-25 06:23 pm (UTC)
Dankjewel :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: inky86
2006-10-25 06:19 pm (UTC)
Welkom!

Wat leuk dat je naar cats geweest bent, ik zou daar ook wel naartoe willen.
(Reply) (Thread)
From: alissje
2006-10-25 06:23 pm (UTC)
Dankjewel :)

Als je de kans hebt, moet je echt gaan, zoooo mooi :D
(Reply) (Parent) (Thread)